מפת פרויקטים

התכנית פועלת ביישובים בכל רחבי הארץ התמקד ביישוב במפה כדי לצפות בכל פרויקטי מחיר למשתכן מטרה באותו היישוב. באמצעות לחיצה כפולה על היישוב תוכלו לצפות במתחם ובמגרש של הפרויקט.