התחדשות עירונית

  1. ראשי
  2. התחדשות עירונית

אלמוגים CITY- בשבילנו התחדשות זה שליחות!

אלמוגים CITY, חטיבת ההתחדשות העירונית של אלמוגים, קמה מתוך תחושת שליחות הרואה עדיפות בחידוש בניינים קיימים על פני הריסת שטחים ירוקים, ומתוך חזון השואף לשדרג את הבטיחות ואת איכות החיים לאנשים החיים בהם ולהגשים סביבות מגורים חדשות.

להתחדש איתנו

בעולם המורכב של מימוש תוכניות תמ”א עירוניות, שכונתיות  או ברמת הבניין הבודד, אלמוגים CITY נהנית משילוב של  יתרונות מנצחים, השמים אותה בקדמת העשייה ואת הדירות החדשות שלכם בתנופת צמיחה.

אלמוגים היא גם החברה היזמית וגם החברה הקבלנית המבצעת, של הסיווג ג’5 (בלתי מוגבל), כך שלפרויקט שלכם יש כתובת אחת לטיפול מא’ ועד ת’, על ידי יזם בעל חוסן כלכלי ו למעלה מ30 שנות ניסיון, החתום על הבנייה של למעלה מ-3,500 יחידות דיור ברחבי ישראל.

אנו מאמינים ששקיפות מלאה היא אבן יסוד לעשייה! אלמוגים הינה חברה בורסאית איתנה ורווחית, המציגה צמיחה לאורך השנים ונתוניה שקופים לציבור. כדאיות כל פרויקט נבחנת בקפידה, תוך רצון למקסם את התמורה עבור כל רוכש ולקוח. גם בפרויקטים של ההתחדשות המתבצעים ללא עלות מצדכם, אנו פועלים למיקסום הדירות החדשות שלכם, על מנת שתוכלו ליהנות מעליה עקבית של ערכן. לאחר השלמתן ובמהלך כל שלבי הפרויקט נדאג לעדכן אתכם בכל פרט ובכל התקדמות.בנוסף, חברתנו מתעדכנת באופן קבוע לגבי שינויים ותוספות בחוקי הבנייה הממשלתיים ובפרט לגבי דרישות של הרשויות המקומיות ועושה הכל למען ייעול תהליכי ההתחדשות העירונית בצורה המעשית ביותר.

דרך התכנון לעיצוב וגמר

אנו רואים בעיצוב הפרויקטים המתחדשים עוגן משמעותי ביותר! לכן שמים דגש על ארכיטקטורת עלית ועל עיצוב פנים בכל פרט ופרט בפרויקטים המתחדשים. החל מלובי הבניינים ועד למפרטים הטכניים העשירים בתוך הדירות. מעבר לכך, אנו מכירים בשוני ובייחודיות של כל אחד מלקוחותינו ולכן יוצרים מגוון קולקציות עיצובי פנים בסגנונות יוקרתיים. בנוסף, אנו מאפשרים לכם ליווי אישי של מעצבת מטעם חברתנו, על מנת שביתכם החדש יתאים לכם כחליפה.

אלמוגים CITY מחויבת להקפדה על ביצוע מדוקדק, על איכות חומרים ועל עמידה בלוחות זמנים ואף הקדמתם! החברה מבצעת את הפרויקטים בהצלחה רבה, תוך ניהול מבוקר ע”פ תקן ISO , ובכפוף לבקרה תקציבית, מדידה ותגובה בזמן אמת. התוצאה? עמידה אבסולוטית בכל ההתחייבויות ,זמני הביצוע וגמר פרויקטים ברמה הגבוהה ביותר.

לבדיקת היתכנות צרו קשר –03-9533388 / info@almogim.co.il

מידע צופה פני עתיד

המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה, ואינו מחליף עיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, ובדיווחיה השוטפים של החברה.

המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר ו/או הוצג באופן, אפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. יודגש כי תוצאות עבר אינן מעידות בהכרח על ביצועים עתידיים.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968. מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים של החברה, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה והידועים לחברה נכון למועד פרסום מצגת זו.

בנוסף, מידע צופה פני עתיד כאמור כולל את תחזיות החברה באשר למועדים צפויים לסיום הפרויקטים שבונה החברה, היקף ההכנסות הצפוי מן הפרויקטים, והעודפים הצפויים מן הפרויקטים, נתונים המתבססים בין היתר על הערכות החברה ותכניותיה, התקשרויותיה בקשר עם הפרויקטים כמו גם דוחות הבנק המלווה את הפרויקטים.

מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי התממשות ומידע כאמור הינו בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ובגורמים חיצוניים העשויים להשפיע על פעילות החברה. לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו.

מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע. היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית ויעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל לקוח והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה.

תפריט
דילוג לתוכן